24.1.2020

Fi-Nergy Voima Oy:n vastine KKV:lle

Tänään 23.1.2020 uutisoidussa Kilpailu- ja kuluttajaviraston tiedotteessa kerrotaan ongelmista Fi-Nergy Voima Oy:ssä.

Fi-Nergy Voima Oy myöntää virheet ja perustaa ne liian nopeaan kasvuun, työvoiman kapasiteetin aliarvioimiseen, sekä heikkoon myynnin laadun seurantaan.

”Olemme kasvaneet asiakasmäärällisesti viimeisen puolen vuoden aikana odotettua nopeammin, joka on vaikuttanut eri osa-alueisiin yrityksessämme. Tämän takia esimerkiksi asiakaspalvelumme jonotusajat ovat olleet luvattua pidemmät, sekä sähköpostien vastaamisessa ei olla onnistuttu pitämään luvattua 1-3 arkipäivän vastausaikaa. Myös loppulaskujen ja tasauslaskujen kanssa on ollut viivettä, mutta nämä ovat viimein saatu hallintaan suurimmaksi osin. Fi-Nergy Voima on pystynyt lisäämään resursseja vuoden alusta ja otamme nämä asiat erittäin vakavasti yhtiössä ja meillä on edelleen tavoite tarjota parasta mahdollista palvelua asiakkaillemme. ” – Håkan Gustafsson, Fi-Nergy Voima Oy:n omistaja

 

Tämän lisäksi KKV:n tiedotteessa uutisoidaan Fi-Nergy Voima Oy:n epämääräisistä sopimuksista.

”Pitää paikkansa, että myynnin kanssa on ollut epäselvyyttä. Kyse on nimenomaan siitä, että ulkoistetut myyjämme eivät ole saaneet tarpeeksi koulutusta tuotteistukseen ja laadunseuranta on kärsinyt resurssien vuoksi. Tähän on jo reagoitu ja Fi-Nergy Voima on vähentänyt myyntiä huomattavasti, sekä panostanut laatuun, jotta virheitä ei enää tule.” - Håkan Gustafsson, Fi-Nergy Voima Oy:n omistaja

 

Suureen kasvuun perustuva uusi palvelutuote

Fi-Nergy Voima Oy tarjoaa ensimmäisten joukossa Suomessa palvelua, joka sisältää sähkönsiirtotuotteen optimoinnin asiakkaalle. Palvelu perustuu monopoliasemassa olevien siirtoyhtiöiden hinnankorotuksiin ja nykyään siirron osuus sähkölaskuissa voi olla peräti 70% ja Fi-Nergy Voima haluaa olla sähkönkäyttäjän puolella tässä taistelussa.

”Fi-Nergy Voima Oy:n palvelu tarkoittaa siis sitä, että asiakkaan valtuutuksella selvitämme paikalliselta siirtoyhtiöltä asiakkaan käyttöpaikalle edullisimman sähkönsiirtotuotteen ja hankkimaan säästöä myös tätä kautta. ” Håkan Gustafsson, Fi-Nergy Voima Oy:n omistaja

 

Tiedustelut:

Håkan Gustafsson

Omistaja

Fi-Nergy Voima

hakan.gustafsson@fi-nergy.fi

FINERGY_TIEDOTE.jpg